Wniosek o przyspieszenie wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym


19 maja 2017

Pewnie wielu z Was zetknęło się z sytuacją długiego czasu oczekiwania na zmianę danych w KRS dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sytuację może uratować wniosek o przyspieszenie wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualizacja danych podmiotu w KRS trwa nawet do 3 miesięcy, zaś w okresie wakacyjnym jeszcze dłużej. Dużo zależy od tego, czy Referendarz ma dużo wniosków do rozpatrzenia i czy nie przebywa aktualnie na urlopie czy zwolnieniu. W takim wypadku wniosek o wpis zmian w KRS nie jest przekazywany do innego Sędziego. Niestety Referendarze nie mają również ściśle narzuconego terminu, w którym muszą daną sprawę rozpatrzeć. Liczy się również ilość złożonych w międzyczasie wniosków o przyśpieszenie wpisu zmian w KRS i ilość wizyt u Przewodniczącego Wydziału.

Złożony do sądu wniosek o przyspieszenie wpisu zmian w KRS, nie gwarantuje niezwłocznego uzyskania aktualizacji danych. Praktyka sądów pokazuje jednak, że może być on bardzo pomocny w przyspieszeniu procedury.

W związku z tym zachęcam do napisania odpowiednio skonstruowanego pisma, w którym należy wskazać datę złożenia wniosku o rejestrację zmiany, wydziału do którego pismo jest kierowane, dane przedsiębiorcy oraz sygnaturę sprawy. Sygnatura jest wpisywana na górze składnego w biurze podawczym wniosku o wpis. Składając więc wniosek do KRS-u warto mieć ze sobą jego kopię, na której pracownik sądu wpisze sygnaturę sprawy oraz przybije pieczątkę potwierdzającą przyjęcie wniosku (tzw. prezentata). We wniosku należy podać powód, dla którego szybka aktualizacja danych w KRS jest ważna z punktu widzenia działalności spółki. Pismo o przyśpieszenie rozpoznania wpisu należy skierować do przewodniczącego wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w którym dany podmiot jest zarejestrowany.

Odpowiednio napisany wniosek musi zostać podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji spółki albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika procesowego. W ostatnim przypadku należy dołączyć poświadczoną przez tego pełnomocnika kopię pełnomocnictwa oraz dowód opłacenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.


Jednym z rozwiązań jest również udanie się na wizytę do Przewodniczącego Wydziału i poproszenie o przyspieszenie wpisu zmian w KRS.

Dzień i godzina przyjmowania przez Przewodniczącą powinny znajdować się na stronie internetowej Sądu. Przewodniczący nada odpowiedni termin na rozpatrzenie sprawy. Jeżeli wniosek o zmianę danych w KRS został złożony spory czas temu  to Przewodniczącą powinna nadać bardzo krótki termin rozpatrzenia sprawy, wynoszący nawet parę dni.

Warto zadbać o przyśpieszenie wpisu zmian aktualizacyjnych w KRS, gdyż dane dotyczące podmiotów gospodarczych ujawniane w rejestrze przedsiębiorców KRS są niezwykle przydatne w obrocie gospodarczym. Dla potencjalnych kontrahentów ich aktualność, jest często warunkiem koniecznym przy zawarciu np. umowy z naszą spółką.


Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów do KRS?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

tel.: +48 785 818 330 

mail: biuro@sprzedazspolki24.pl

 

Czytaj więcej:

1. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
3. ZARZĄDZENIE O ZWROCIE WNIOSKU BĄDŹ UZUPEŁNIENIE BRAKÓW
4. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
6. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY