Gotowe spółki

Prowadzimy natychmiastową (24h) sprzedaż gotowych, czystych spółek z o.o.

Wszystkie nasze spółki są w pełni zarejestrowanymi podmiotami prawnymi, posiadającymi czystą historię gospodarczą, umowę spółki, numery KRS, REGON, NIP oraz adres siedziby w wirtualnym biurze w samym centrum Wrocławia. Na życzenie klienta rejestrujemy spółkę jako płatnika VAT PL/ VAT UE.

Główne cechy spółek z o.o. na sprzedaż:

Czysta historia - spółki nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, nie mają obrotów ani zobowiązań, co potwierdzamy w notarialnie poświadczanej umowie zbycia udziałów.
Szeroki zakres Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - umożliwiający prowadzenie każdego rodzaju działalność.
Uniwersalna umowa spółki.
Kapitał zakładowy o wartości 5 000 zł.

Dodatkowo istnieje możliwość dowolnej zmiany parametrów spółki: zmiany nazwy, siedziby spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, umowy, sposobu reprezentacji.