Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej


22 marca 2018
Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej stało się faktem.

Dnia 15 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą, sprawozdania finansowe w formie elektronicznej będzie można złożyć jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/


CO WARTO WIEDZIEĆ:

1. Od dnia 15 marca 2018 roku dokumenty finansowe, o których wpisuje się wzmiankę w dziale 3 rubryce 2 rejestru przedsiębiorców, nie będą mogły zostać złożone w tradycyjnej, papierowej formie do sądu rejestrowego, a sąd nie będzie ich już bezpośrednio przyjmował do akt rejestrowych w biurze podawczym Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe w formie elektronicznej będą musiały być złożone do specjalnie utworzonego REPEZYTORIUM DOKUMENÓW FINANSOWYCH, dostępnego na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/ w zakładce: Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych

3. Wyjątkowo za 2017 rok sprawozdania finansowe mogą być wysyłane w formie skanu. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe należy sporządzić w tradycyjny sposób, podpisać, zeskanować, a następnie pliki przesłać do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Okres przejściowy będzie trwał od 15 marca do 30 września 2018 roku.

4. Zgodnie z ustawą zgłoszenie dokumentów będzie musiało być potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przez co najmniej jedną osobę fizyczną, uprawnioną do reprezentowania podmiotu, posiadającej numer PESEL, ujawniony w rejestrze. Uwaga! W związku z tym dokumenty finansowe nie będą mogły zostać złożone przez pełnomocnika spółki, a jedynie przez osobę uprawnioną do jej reprezentacji.

5. Elektroniczne złożenie dokumentów finansowych będzie bezpłatne. W przypadku pozytywnej weryfikacji, wpis o złożeniu sprawozdania finansowego w formie elektronicznej za dany rok obrotowy zostanie automatycznie umieszczony w dziale 3 rubryce 2 rejestru przedsiębiorców.

6. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, nie ma możliwości ponownego, bezpłatnego zgłoszenia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych. W takim wypadku wniosek należy złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty. Taki wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w kwocie 40 zł oraz opłacie za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.

7. Cudzoziemcy, uprawnieni do reprezentowania spółki, nie posiadający numeru PESEL, nie będą mogli skorzystać z opcji bezpłatnego wysłania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Dokumenty finansowe będą mogli złożyć jako załączniki do wniosku o wpis zmian w rejestrze. Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty. W przeciwieństwie do opcji bezpłatnej, będzie on mógł być złożony przez pełnomocnika spółki. Taki wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w kwocie 140 zł.


Niewątpliwie sprawozdania finansowe w formie elektronicznej są rewolucyjną zmianą nie tylko dla spółek, ale również dla ich dotychczasowych pełnomocników (np. radców prawnych, adwokatów) lub pracowników biur rachunkowych, którzy nie będą już mogli wypełnić obowiązku zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS za kierownika jednostki.

Głównym powodem wprowadzenia tego innowacyjnego rozwiązania jest próba odciążenia sądów rejestrowych. Projektodawcy ustawy wskazują iż referendarze w okresie składania sprawozdań finansowych są „zasypywani” około 50-100 sprawozdań dziennie. Kolejnym ważnym powodem jest chęć odciążenia składnic akt, które w niektórych sądach nie mają już miejsca na trzymanie dokumentów.

 

Czytaj więcej:

1. ZAKUP GOTOWEJ CZYSTEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
4. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.
5. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
7. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY