Uwaga!!! Nowe formularze Krajowego Rejestru Sądowego od 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. zaczęly obowiązywać nowe zwory formularzy do KRS. Wśród nich znajdziemy m. in. nowy formularz KRS-W3– służący do rejestracji spółek handlowych czy nowy druk KRS-Z3- służący do dokonywania aktualizacji danych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zmianie uległ również formularz KRS Z30- dotyczący składania sprawozdań finansowych. Łącznie zmianom uległo aż 22 wzory formularzy KRS.
Złożenie nieaktualnie już obowiązującego formularza KRS będzie skutkowało zwrotem wniosku, dlatego warto wiedzieć, które formularze zostały zaktualizowane.

Poniżej lista nowych formularzy do KRS:

KRS-Z1 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska;

KRS-Z2 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna;

KRS-Z3 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;

KRS-Z10 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;

KRS-W1 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa;

KRS-W2 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna;

KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością;

KRS-W4 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna;

KRS-W5 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;

KRS-W6 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej;

KRS-W7 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

KRS-W8 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo asekuracji wzajemnej;

KRS-W10 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;

KRS-W20 – Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;

KRS-WH – Sposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

KRS-ZH – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców;

KRS-W12 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;

KRS-Z12 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, KRS-W13 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska;

KRS-Z13 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska;

KRS-W14 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska.

Nowe formularze Krajowego Rejestru Sądowego od 1 lipca 2017 r.

AKTUALNE WZORY DRUKÓW- KLIKNIJ

 

Czytaj więcej:

1. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
3. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.
4. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
6. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY