Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w systemie s24 stała się faktem.Utworzenie portalu S24 jest znaczącym krokiem mającym na celu ułatwienie i przyśpieszenie procedury rejestracyjnej.

Nie oznacza to jednak, że portal S24 jest na tyle łatwym i przejrzystym systemem aby w różnych etapach rejestracji spółki nie natrafić na pewne utrudnienia. W związku z tym poniżej parę cennych wskazówek jak w prosty sposób zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet.


Wskazówka nr 1

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w systemie s24 wiąże się z koniecznością zarejestrowania kont wszystkich udziałowców oraz członków zarządu, o ile będą to inne osoby niż udziałowcy. Należy to zrobić na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/, a nie na https://ems.ms.gov.pl/start. Uwaga! Jeżeli kiedykolwiek rejestrowałeś się już na jakiejś rządowej stronie to Twoje dane są zapamiętane i przy obecnej rejestracji konta nie mogą się różnić. Należy pamiętać m. in o wpisaniu np. drugiego imienia bo inaczej system nie będzie chciał zarejestrować Twojego konta.


Wskazówka nr 2

Przed rejestracją spółki znajdź dla niej odpowiednią nazwę. Uwaga! Pamiętaj, że w danym województwie nie może być dwóch identycznych nazw spółek, które jednocześnie mają jednakowe bądź nawet przybliżone PKD. Łatwo to sprawdzić na ministerialnej stronie wyszukiwania podmiotów: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu/


Wskazówka nr 3

Przygotuj wszystkie dane udziałowców oraz członków zarządu w jednym dokumencie. Będą Ci potrzebne do sprawniejszego wypełniania wniosków w KRS i będziesz mieć pewność, że z powodu zbyt długiego czasu wpisywania poszczególnych elementów strona nie wygaśnie, a Ty nie będziesz musiał zaczynać wszystkiego od nowa. Uwaga! Przy minimum dwóch udziałowcach nie trzeba będzie odprowadzać składek ZUS. Uwaga nr 2! Pamiętaj, iż udziałowiec posiadający mniej niż 10% udziałów nie będzie widoczny w KRS.


Wskazówka nr 4

Przemyśl dokładnie obsadzenie stanowisk w Twojej spółce  z.o.o. Pamiętaj, że prezes oraz członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h.- zakaz obowiązuje do 5 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku skazującego. W takiej sytuacji pozostaje zawsze funkcja Prokurenta.


Wskazówka nr 5

Możesz wybrać wszystkie PKD ( Polska Klasyfikacja Działalności) z listy, pomijając oczywiście te, które są niedozwolone dla danego podmiotu. System s 24 nie weryfikuje bowiem zgodności wybranego rodzaju działalności (klasyfikacja  PKD) z formą prawną przedsiębiorstwa. Więcej o niedozwolonych PKD znajdziesz tutaj.

Szeroki zakres PKD jest o tyle przydatny, iż umożliwia zmianę profilu działalności beż konieczności zmiany umowy spółki. Polecam zaznaczenia PKD ogólnych (DZIAŁY) oraz rozwiniecie jednego PKD do kategorii podklasy, które jednocześnie będzie Twoim PKD przeważającym. Uwaga! Przy wypełnianiu Wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wybierasz właśnie to jedno PKD przeważające, rozwinięte do kategorii podklasy ( np. 73.11.z) i 9 pozostałych. To właśnie te PKD będą się później wyświetlały w KRS. Jednak szeroki zakres PKD w umowie spółki pozwala Ci na wykonywanie o wiele szerszego zakresu działalności niż te podany na stronie KRS.


Wskazówka nr 6

Pamiętaj, że przy wpisywaniu nazwy ulicy (np. przy podawaniu siedziby spółki) należy podawać jej pełną nazwę. W przeciwnym wypadku może nie zostać ona nie zostać znaleziona. Uwaga! Jeżeli nie posiadasz siedziby/adresu spółki pod którym możesz ją zarejestrować- zawsze możesz skorzystać z usług wirtualnego biura.


Wskazówka nr 7

Pamiętaj, iż samo elektroniczne podpisanie listy wspólników czy oświadczenia o wniesieniu kapitału nie oznacza, iż owe dokumenty automatycznie zostaną wysłane wraz z Wnioskiem o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Pamiętaj o ich dołączeniu.


Wskazówka nr 8

Jesteś już na etapie wypełniania końcowego wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Myślisz sobie, że rejestracja spółki z o.o. przez Internet w systemie s24 nie była trudnym zadaniem. A tu nagle nie możesz przejść do kroku 4? W kroku 3 kliknij na zakładkę „DANE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI” i zaznacz odpowiednią opcję w pytaniu o zawieszenie.


Wskazówka nr 9

Pamiętaj, iż umowa spółki jest ważna jedynie przez 7 dni. Oznacza to, że od momentu umieszczenia daty w umowie spółki i jej podpisania do momentu opłacenia i wysłania wniosku do sądu nie może minąć więcej niż 7 dni. Nie rób tego również w ostatnim momencie. Nowy system płatności bowiem często zawodzi i płatność opłacona szóstego lub siódmego dnia może nie zostać zaksięgowana na czas. Oznacza to, że Referendarz odmówi wpisu spółki do KRS, a Ty nieodwracalnie stracisz opłatę sądową za rejestrację spółki.


Wskazówka nr 10

Jeżeli w przeciągu 2 dni roboczych od momentu poprawnego opłacenia i wysłania wniosku do KRS Twoja spółka nie pojawiła się w rejestrze przedsiębiorców to najprawdopodobniej coś poszło nie tak i odpowiedzi należy szukać na zakładce KORESPONDENCJA.

Uwaga! Nie możesz otworzyć załącznika pobranego z zakładki Korespondencja bo do jego otwarcia wymagany jest odpowiedni program? Wystarczy pobrać plik,następnie znaleźć go w folderze „Pobrane”, edytować nazwę zmieniając skrót na końcówkę pdf i gotowe.


Jeżeli pomimo wszystko samodzielna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w systemie s24 Cię przeraża, szkoda Ci na to czasu, bądź potrzebujesz spółki od ręki zawsze możesz kupić GOTOWĄ, CZYSTĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

Czytaj więcej:

1. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
3. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.
4. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. REJESTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ INTERNET
6. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY