Składając wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego musimy się liczyć z tym, że jeżeli wniosek jest wadliwy, to otrzymamy zarządzenie o zwrocie wniosku bądź uzupełnieniu braków.

W związku z tym warto wiedzieć na jaki artykuł ustawy o KRS się powołać, i jaką procedurę zastosować, aby ostatecznie doprowadzić  do wpisu aktualizacyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarządzenie o zwrocie wniosku

Złożenie wniosku obarczonego błędami, skutkuje przeważnie wydaniem zarządzenia o zwrocie wniosku (art. 19 ustawy o KRS), bez możliwości jego uzupełnienia o poprawnie wypełnione formularze. Sąd zarządza o zwrocie wniosku oraz o zwrocie opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zarządzeniu referendarz uzasadnia jakie błędy w formularzach KRS doprowadziły do zwrotu wniosku.
W przypadku otrzymania zwrotu wniosku mamy 7 dni kalendarzowych na ponowienie wniosku. Należy ponownie wypełnić wszystkie formularze KRS ( nawet te, które nie były wadliwie wypełnione). Do prawidłowo wypełnionych formularzy KRS należy dołączyć pismo przewodnie.
Powinno ono zawierać następujące elementy:

  • sygnaturę sprawy, oznaczenie referendarza i sądu oraz dane wnioskodawcy,
  • informację, że wnosimy o ponowienie wniosku o zmianę wpisu złożonego dnia ……….. na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • oświadczenie, iż opłata sądowa i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym została uiszczona przy poprzednio złożonym wniosku,
  • prośbę o załączenie uprzednio złożonych przy wniosku następujących dokumentów, które po kolei wymieniamy jako załączniki.

Poniżej wzór pisma przewodniego o ponowienie wniosku o odpowiedzi na zarządzenie o zwrocie wniosku:

Pismo o wznowienie wniosku-wzór

Do poprawionego formularza KRS nie dołączamy ponownie dokumentów źródłowych (umowy zbycia udziałów, oświadczeń, uchwał, umowy spółki, itp.), ani potwierdzenia opłaty sądowej, a jedynie wszystkie formularze KRS.

Poprawnie wypełniony wniosek zostanie przez sąd rozpatrzony już pod nową sygnaturą, jednak wywoła on skutek od daty pierwotnego wniesienia wniosku do sądu.


Zarządzenie o uzupełnienie wniosku

W przypadku otrzymania zarządzenia o uzupełnienie wniosku mamy 7 dni kalendarzowych na dołączenie wadliwie wypełnionych dokumentów. W uzasadnieniu zarządzenia referendarz wskaże, jakie dokumenty zostały błędnie wypełnione. Do prawidłowo już wypełnionych formularzy KRS należy dołączyć pismo przewodnie.
Powinno ono zawierać następujące elementy:

  • sygnaturę sprawy, oznaczenie referendarza i sądu oraz dane wnioskodawcy,
  •  informację, iż w odpowiedzi na zarządzenie z dnia ………… załączamy poprawnie wypełniony formularz lub załącznik.

Uzupełnienie wniosku o prawidłowo już wypełnione dokumenty w przewidzianym przez sąd czasie, doprowadzi do wpisu zmian przez referendarza. W przeciwnym przypadku referendarz sądowy wyda postanowienie o odmowie wpisu do KRS.

W takim wypadku opłata sądowa przepada, a więc nie można już wnosić o zaliczenie opłaty uiszczonej przy poprzednio złożonym wniosku. Jeśli wnioskodawca wie, że w terminie 7 dni nie uda mu się na czas zdobyć wymaganych dokumentów, powinien wnieść o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku, w odpowiedni sposób uzasadniając swoją prośbę.

Poniżej wzór pisma przewodniego o uzupełnienie wniosku.

Pismo o uzupełnienie wniosku-wzór


Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu zmian do KRS?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

tel.: +48 785 818 330

mail: biuro@sprzedazspolki24.pl

 

Czytaj więcej:

1. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
3. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.
4. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
6. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY