Zakazane kody PKD to kody, które są niedozwolone dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Portal S24, służący do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych oraz spółek komandytowych znacznie ułatwił i przyśpieszył procedurę rejestracji owych podmiotów. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet powinno nastąpić w ciągu 24 godzin, zaś sam proces rejestracji powinien być teoretycznie na tyle prosty i przejrzysty aby przecięta jednostka, która z prawem nie miała za wiele do czynienia, mogła sobie przy tej rejestracji poradzić. Niestety już w samym procesie rejestracji spółki możemy natrafić na utrudnienia, gdyż na przykład zakazane kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), czyli takie, których spółka z o.o. nie może by prowadzić spowodują, że wniosek o rejestrację spółki zostanie przez sąd zwrócony.

W związku z tym przy zakładaniu spółek z. o.o. należy przede wszystkim uważać na zakazane kody PKD, czyli takie rodzaje działalności, które są niedozwolone dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. System s 24 nie weryfikuje bowiem zgodności wybranego rodzaju działalności (klasyfikacja  PKD) z formą prawną przedsiębiorstwa.

Wpisanie PKD, którego spółka z o.o. prowadzić nie może, spowoduje zwrot wniosku rejestracyjnego oraz koniecznością zmiany umowy spółki u notariusza oraz ponownym wypełnieniu formularzy rejestrowych i zgłoszeniem ich do Krajowego Rejestru Sądowego. Wiązać się to będzie z poniesieniem kosztów równych, bądź przekraczających samej opłacie za rejestrację spółki.

Zakazane kody PKD:

PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego

PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie

PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

PKD 65.20.Z -Reasekuracja

PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne

PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi

PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

PKD 85 – Edukacja

PKD 92 – Działaność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych

PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniajace pracowników

PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Zakazane kody PKD, zamieszczone w umowie spółki, będą skutkować poniszeniem dodatkowych, nieptrzebnych kosztów już na samym początku działalności. Oczywiście zdarzały się sytuację, kiedy Referendarze rejestrowali spółki, które zawierały jedno bądź parę z powyższych PKD w umowie spółki, ale aby mieć spokojną głowę warto tych PKD unikać.

Czytaj więcej:
  1. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
  2. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.