Zmiana danych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poprawnego wypełnienia odpowiednich formularzy oraz załączników.

W przypadku błędnego dobrania bądź uzupełniania dokumentów możemy otrzymać zarządzenie o zwrocie wniosku bądź uzupełnieniu braków. Poniżej przedstawiam informacje jakie formularze i dokumenty należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego przy zmianie danych w spółce. W ramach jednej opłaty sądowej możemy dokonań jednej lub wielu zmian danych w ramach spółki.


ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Szybko, tanio i profesjonalnie przygotujemy dla Ciebie wszelkie zmiany potrzebne do aktualizacji danych w KRS.

tel.: +48 785 818 330

mail: biuro@sprzedazspolki24.pl


Zmiana Umowy spółki z o.o.

Formularze:

 • KRS-Z3
 • W zależności od zmian również inne formularze np. KRS-ZM – przy zmianie przedmiotu działalności, KRS-ZK przy zmianie sposobu reprezentacji)

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o zmianie umowy spółki (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy, uzupełniony o paragrafy, które zostały dodane/zamienione lub usunięte (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Można również przyjąć całkowicie nowy tekst jednolity umowy w formie aktu notarialnego.

Opłata:

 • 350,00 zł (250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

Zmiana siedziby spółki (zmiana miasta)

Formularze:

 • KRS-Z3

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o zmianie siedziby(miasta) spółki (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy ze zmienioną siedzibą spółki (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł (250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)


Zmiana adresu spółki (bez zmiany miasta)

Formularze:

 • KRS-Z3

Załączniki:

 • Uchwała o zmianie adresu spółki
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł
  (250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)


Zmiana nazwy spółki

Formularze:

 • KRS-Z3

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o zmianie nazwy spółki (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy, ze zmienioną nazwą spółki (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł (250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)


Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Formularze:

 • KRS-Z3
 • KRS-ZE

Załączniki:

 • Umowa zbycia udziałów poświadczona notarialnie
 • Lista wspólników
 • Oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem
 • Lista adresów do doręczeń osób uprawnionych do powoływania zarządu
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł (250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)


Zmiana przedmiotu działalności ( jeżeli umowa spółki obejmuje dane PKD):

Formularze:

 • KRS-Z3
 • KRS-ZM
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł


Dodanie nowego przedmiotu działalności( jeżeli umowa spółki nie obejmuje danego PKD):

Formularze:

 • KRS-Z3
 • KRS-ZM

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o poszerzeniu PKD (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy, uzupełniony o dodane w uchwale PKD (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł


Zmiana Zarządu

Formularze:

 • KRS Z3;
 • KRS ZK

Załączniki:

 • Uchwała o powołaniu/odwołaniu członków zarządu/prezesa
 • Nazwiska, imiona, adresy członków zarządu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji prezesa/członka zarządu
 • Oświadczenie o adresie do doręczeń członków zarządu
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł
  (250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)


Powołanie albo odwołanie prokurenta

Formularze:

 • KRS Z3,
 • KRS ZL,

Dokumenty do załączenia

 • Protokół z posiedzenia Zarządu o powołaniu/odwołaniu prokurenta
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji prokurenta
 • Oświadczenie o adresie do doręczeń prokurenta
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłaty

 • 350,00 zł(250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)


Zawieszenie działalności

Formularze

 • KRS-Z62

Załączniki:

 • Uchwała Zarządu o zawieszeniu działalności

Opłata:

 • Wniosek o rejestrację zawieszenia działalności spółki w KRS jest wolny od opłat


Wznowienie działalności

Formularze

 • KRS-Z62

Dokumenty do załączenia

 • Uchwała Zarządu o wznowieniu działalności

Opłata:

 • Wniosek o rejestrację zawieszenia działalności spółki w KRS jest wolny od opłat

Utworzenie oddziału

Formularze:

 • KRS Z3,
 • KRS ZA,

Dokumenty do załączenia

 • Protokół z posiedzenia Zarządu o powołaniu oddziału
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłaty

 • 350,00 zł(250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Formularze:

 • KRS Z3,
 • KRS ZE,

Dokumenty do załączenia

 • Uchwała Nadzwyczajego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o podwyższeniu kapitału zakładowego (w formie aktu notarialnego, gdy stanowi zmianę umowy spółki),
 • Oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym- w formie aktu notarialnego,(niewymagane w przypadku podwyższenia ze środków spółki – 260 KSH) (w formie aktu notarialnego)
 • Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zostały w całości wniesione (niewymagane w przypadku podwyższenia ze środków spółki – 260 KSH),
 • Lista wspólników,
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG.

Opłaty

 • 350,00 zł(250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W ramach jednej opłaty sądowej można

Zmiana danych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać wykazana w odpowiednich formularzach i załącznikach. Prawidłowe dobranie i wypełnienie formularzy jest gwarancją uzyskania zmian aktualizacyjnych w KRS. Przy najmniejszym błędzie wniosek spotka się z odmową wpisu bądź Wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie informacji.

Jeżeli jednak masz wątpliwości odnośnie prawidłowego wypełnienia formularzy i załączników zgłoś się do nas. Szybko, tanio i profesjonalnie przygotujemy dla Ciebie wszelkie zmiany potrzebne do aktualizacji danych w KRS.


Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów do KRS? 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

tel.: +48 785 818 330 

mail: biuro@sprzedazspolki24.pl

 

Czytaj więcej:

1. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
3. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.
4. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
6. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY
7. ZAKUP GOTOWEJ CZYSTEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8. ZARZĄDZENIE O ZWROCIE WNIOSKU BĄDŹ UZUPEŁNIENIU BRAKÓW